Skydd mot förlust av eget kapital

Som defensiv värdeinvesterare är skydd mot negativ utveckling ofta viktigare än tillväxt. Följande är ett par exempel på bolag som historiskt hanterat konjunkturväxlingar utan negativ påverkan av eget kapital i större utsträckning:

 

SHB_EK utveckling

SHB_EK utveckling_siffrorSHB har endast 1 år av negativ utveckling sedan 2002, nämligen 2008. Nedgången av det egna kapitalet var väldigt blygsam, endast 1,64%. Tillväxten har varit 125,84% sedan 2002.

 

Maersk_EK utveckling

Maersk_EK utveckling_siffrorMaersks utveckling av eget kapital har också endast 1 år av negativ utveckling, nämligen 2009 med 0,51%. Tillväxten är också god med 170,36% sedan 2002.

 

Wihlborgs_EK utvecklingWihlborgs_EK utveckling_siffrorWihlborgs utveckling av det egna kapitalet sedan 2002 ligger på goda 251,24% och hade endast negativ utveckling under 2008 på 4,69%.

 

AQ Group_EK utveckling

AQ Group_EK utveckling_siffrorAQ Group har inget år av negativ utveckling för sitt egna kapital. Sedan 2002 har det egna kapitalet vuxit med hela 673,13%.

 

H&M_EK utveckling

H&M_EK utveckling_siffrorH&M har två 2 år av blygsam negativ utveckling av eget kapital, nämligen 2011 med 0,15% och 2012 med 0,61%. Sedan 2002 har tillväxten av det egna kapitalet varit 129,65%.

 

Kopparbergs_EK utvecklingKopparbergs_EK utveckling_siffrorKopparbergs har 1 år av blygsam negativ utveckling, nämligen 2008 med 0,79%. Sedan 2002 har det egna kapitalet stigit med 117,51%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.