Utveckling av eget kapital för investmentbolag

 

Investor_Eget Kapital

Investor_Eget Kapital_Siffror

Investor har haft en genomsnittlig utveckling på 12,57% per år av sitt egna kapital sedan 2002 vilket får anses bra även om de har haft 3 år av negativ utveckling. Utvecklingen har varit 177,8% i faktiska tal mellan 2002 och 2012.

 

Industrivärden_Eget Kapital

Industrivärden_Eget Kapital_SiffrorIndustrivärden är mer konjunkturkänsligt där recessionen 2008 påverkade det egna kapitalet negativt med hela 56,99%. Industrivärden har 4 år av negativ utveckling på sitt egna kapital. Över tid kan vi se att utvecklingen har varit positiv med en genomsnittlig årlig uppgång på 25,31% sedan 2002. Utvecklingen ligger på 191,11% i faktiska tal mellan 2002 och 2012.

 

Lundbergföretagen_Eget Kapital

Lundbergföretagen_EgetKapital_SiffrorLundbergföretagen har haft en mer stabil utveckling och har endast 1 år av negativ utveckling 2008. Stabiliteten ligger mycket i deras stora innehav i fastigheter som utvecklats bra över tid. Genomsnittliga årliga utvecklingen av deras egna kapital har varit 12,88% sedan 2002. Utvecklingen har varit 204,21% i faktiska tal mellan 2002 och 2012.

 

Melker Schörling_EgetKapital

Melker Schörling_Eget Kapital_SiffrorSedan 2004 har utvecklingen av det egna kapitalet utvecklats negativt under 2 år, 2008 med hela 58,69% och 2011 med 17,97%. Bolagets egna kapital har en genomsnittlig årlig tillväxt under motsvarande period med 30,22% och med 269,88% i faktiska tal.

 

Ratos_Eget Kapital

Ratos_Eget Kapital_SiffrorRatos har haft en negativ genomsnittlig årlig utveckling av eget kapital på 0,84% sedan 2002. Under hela 6 år sedan 2002 har utvecklingen av dess egna kapital varit negativ. I faktiska tal har utvecklingen mellan 2002 och 2012 varit -18,22%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.